กิจกรรม : รณรงค์นโยบายส่งเสริมการใช้รถจักรยาน


รายละเอียด :
    

 พลเอกประยุทธ จัรทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึง ” นโยบายการส่งเสริมการใช้จักรยาน ” ในรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ว่ารัฐบาลจะเร่งส่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย ให้ผู้ขับขี่มากขึ้นให้ทั่วถึงทุกภูมิภาคและสามารถเชื่อมโยงให้ เกิดเส้นทางจักรยานเพื่อการสัญจรและการท่องเที่ยว และยังเป็นการช่วยประเทศลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งขอความร่วมมือองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก จึงขอรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวเพื่อให้การร่วมรณรงค์และส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้กับประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย ลดอัตราการเจ็บป่วยและภาวะเสี่ยงของโรคต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกท่าน ได้มีกิจกรรมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ เช่นการปั่นจักรยานไปจับจ่ายซื้อของที่ร้านค้าในชุมชนหรือหมู่บ ้าน การเดินหรือปั่นจักรยานไปโรงเรียน การเดินหรือปั่นจักรยานในสวนสาธารณะใกล้บ้าน เป็นต้น

ประโยชน์ของการปั่นจักรยาน

 

   การปั่นจักรยาน ให้ประโยชน์อย่างไร คงตอบได้ว่า มากมายมหาศาล หลักง่ายๆ 10 ข้อที่จะช่วย

ให้การปั่นนั้นปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ “ต้องเริ่มจากว่า คุณต้องการปั่นจักรยานเพื่ออะไร”

“คุณต้องตอบตัวเองก่อนว่า จะเริ่มปั่นเพื่อการเดินทาง เพื่อสุขภาพ หรือเพื่อออกกําลังขา เมื่อได้คําตอบแล้ว เราค่อยเจาะลงไปว่าทิศทางในการปั่นควรเป็นอย่างไรดี”

 

10 วิธีเตรียมความพร้อมก่อนการปั่นจักรยาน

1.ความหมายของจักรยาน

ในมาตรา 4 พ.ร.บ.จราจรทางบก ปี 2522 ให้คํานิยามของจักรยานว่า “รถที่เดินด้วยกําลังของผู้ขับขี่ที่มิใช่เป็นการลากเข็น”

2.เลือกจักรยาน

 เพราะทุกคนมีความชอบและไลฟ์สไตล์แตกต่างกัน จึงยากที่จะแนะนําให้ใช้จักรยานชนิดใดชนิดหนึ่งเหมือนกันทุกคน เช่น บางคนต้องใช้รถไฟฟ้า จักรยานพับจึงคล่องตัวกว่าจักรยานเสือหมอบหรือจักรยานเสือภูเขาที่เน้นความเร็วและลุยทางขรุขระ ลองถามใจตัวเองว่าชอบแบบไหน เพื่อหาจักรยานเหมาะๆ สักคันก่อนเริ่มปั่น

3. ประเมินตัวเอง

การเดินทางด้วยจักรยานก็คล้ายกับการเดินทางประเภทอื่น เราต้องรู้ว่าพาหนะนั้นพาเราไปได้ไกลแค่ไหน รองรับน้ําหนักได้มากน้อยเท่าไร และต้องใช้พลังงานอะไร ซึ่งจักรยานมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเป็นร่างกายของเรา ดังนั้น การประเมินร่างกายจึงเป็นสิ่งสําคัญ นักปั่นมือใหม่อาจไม่รู้ว่าขีดจํากัดของตัวเองอยู่ที่ใด หากมีโอกาสควรทดสอบกําลังกายในสถานที่ที่คุ้นเคยอย่างละแวกบ้านดูสักครั้ง เช่น ลองปั่นด้วยความเร็วที่คาดว่าจะขี่ได้อย่างต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ถ้ารู้สึกสบาย ไม่เหนื่อยมากนัก แสดงว่าความเร็วระดับนี้ร่างกายพอรับไหว จากนั้นเมื่อรู้กําลังตนจึงค่อยลงสนามปั่นและอย่าหักโหมจนเกินไปการเตรียมความพร้อมก่อนปั่นจักรยาน ช่วยให้การปั่นนั้นปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ

4.ยืดเหยียดร่างกาย

เซอร์ เดวิด เบรลส์ฟอร์ด (Sir David Brailsford) ผู้จัดการทีมสกายทีมปั่นจักรยานของสหราชอาณาจักรที่โด่งดัง จากการคว้าแชมป์ตูร์เดอฟร็องส์หลายสมัย เผยว่า อย่าลืมยืดเส้นยืดสายก่อนออกไปปั่นจักรยานราว 10-15 นาที เพื่อป้องกันการเป็นตะคริวและทําให้กล้ามเนื้อทํางานดีขึ้น นอกจากนี้การอบอุ่นร่างกาย ยังช่วยเร่งการสูบฉีดเลือดและการขนถ่ายออกซิเจนในเม็ดเลือดไปสู่กล้ามเนื้อและหัวใจ อีกทั้งช่วยสํารวจสภาพร่างกายและความผิดปกติของร่างกายและอุปกรณ์ก่อนเริ่มปั่น

 5.เลือกเส้นทาง

 เส้นทางที่เหมาะสมสําหรับปั่นจักรยาน ไม่ใช่ถนนสายหลักที่มีรถวิ่งด้วยความเร็วสูง เพราะนอกจากจะเสี่ยงอันตรายจากการถูกเฉี่ยวชนแล้ว รถที่วิ่งด้วยความเร็วสูงจะทําให้อากาศเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักปั่นเสียการทรงตัวได้ อีกทั้งถนนสายหลักมักมีฝุ่นควันพิษและความร้อน ขาดแคลนต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นริมทาง เส้นทางที่เหมาะสมของนักปั่นมือใหม่จึงเป็นเส้นทางสายรอง รถสัญจรน้อยและมีอากาศดี ร่มรื่น แต่ถนนสายรองหรือถนนท้องถิ่นอาจเปลี่ยว ผิวทางขรุขระหรือเป็นทางลูกรัง หากวางแผนใช้เส้นทางเหล่านี้ควรสอบถามสภาพเส้นทางเพิ่มเติมก่อนออกไปปั่น หากต้องการปั่นเพื่อดูแลสุขภาพ ไปตามสวนสาธารณะที่เปิดให้นําจักรยานเข้าไปปั่นได้ก็เป็นทางออกที่ดี

 6.สัญญาณมือ

เนื่องจากจักรยานไม่มีไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา ดังนั้นผู้ขับขี่ จึงต้องเรียนรู้สัญญาณมือก่อนรวมกลุ่มปั่นหรือออกสู่ท้องถนน เพื่อความปลอดภัย

•ลดความเร็ว:ให้ยื่นแขนขวาออกไปเสมอไหล่และโบกมือขึ้น-ลงหลายครั้ง

•หยุดรถ:ยื่นแขนขวาออกไปเสมอไหล่แล้วยกฝ่ามือขึ้นให้ตั้งฉากกับแขนท่อนบน

•ให้รถคันอื่นแซง:ยื่นแขนขวาออกไปเสมอไหล่และโบกมือไปข้างหน้าหลายครั้ง

•เลี้ยวขวาหรือเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา:ยื่นแขนขวาออกไปเสมอไหล่

•เลี้ยวซ้ายหรือเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย:ยื่นแขนขวาออกไปนอกรถเสมอไหล่และงอมือโบกไปทางซ้ายหลายครั้ง

7.กฎหมายจักรยาน

อย่าคิดว่าไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับจักรยาน โดยมาตรา 43 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ระบุว่า กฎหมายที่ใช้กับจักรยานนั้นไม่ต่างจากกฎข้อห้ามที่ใช้กับผู้ขับขี่รถทุกชนิด อย่าทําผิด

8.เริ่มตอนเช้า

ไม่ว่าจะปั่นเอามัน ปั่นไปทํางาน หรือปั่นเพื่อสุขภาพ นักปั่นรุ่นเก๋าจากหลายชมรมต่างแนะนําว่า มือใหม่ไม่ควรปั่นตอนกลางคืน แม้ว่าจักรยานจะมีไฟส่องทาง แต่ความมืดมักก่อให้เกิดอันตราย การปั่นตอนเช้าๆ นอกจากรถจะน้อยแล้วยังมองเห็นทางได้สะดวกกว่า ซึ่งหากต้องปรับแต่งจักรยานระหว่างปั่น แสงสว่างยามเช้าช่วยได้ดีกว่าแสงน้อยๆ จากหลอดนีออนแน่นอน

9.กิน-ดื่มให้เหมาะสม

นอกจากนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้ว ควรกินข้าวให้อิ่มท้องและที่สําคัญ ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน อย่าลืมพกน้ําขวดติดตัวไปด้วย การพักเหนื่อยทุกๆ 1 ชั่วโมง และจิบน้ําทุกๆ 10-15 นาที แม้ไม่กระหาย จะช่วยให้ร่างกายสดชื่นและไม่เสียเหงื่อมากจนเป็นลมล้มพับ

10.แผนสำรอง

“แผนสํารอง” คือสิ่งที่นักปั่นต้องมีอยู่เสมอ เช่น

-จดเบอร์ฉุกเฉินเผื่อเกิดอุบัติเหตุ

-มองหาเพื่อนปั่นระหว่างทาง จะช่วยคลายความกังวลในการปั่นและทําให้การขี่จักรยานสนุกขึ้น

-คํานึงถึงจุดพัก หรือจะเดินทางต่อด้วยวิธีใดหากจักรยานเสียระหว่างทาง

-แก้ไขจักรยานเสียอย่างไรและกรณีไหนซ่อมจักรยานเองได้ ไม่ได้

-เตรียมอุปกรณ์ซ่อมแซมหรืออะไหล่ที่จําเป็นต้องใช้ติดตัว

 

 

ครบ 10 ข้อแล้ว มาเริ่มเป็นนักปั่นไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ

 

   

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2563    อ่าน 135 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**