กิจกรรม : ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนประกอบด้วย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชาคมหมู่บ้านร่วมพิจารณา 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565    อ่าน 55 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**