กิจกรรม : โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้นคุณธรรม จริยธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
รายละเอียด :
    

1.นางรัชนี  ฉิมภักดี  ครู คศ.2 พนักงานส่วนตำบลผู้ได้รับยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น

2.นายสุรินทร์  รัตนรังษี ประชาชนผู้ได้รับการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมผู้มีจิตสาธารณะ ม.2 บ้านคลองศอก

3.นายสุทธิ  กลับนุ้ย ประชาชนผู้ได้รับการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมผู้มีจิตสาธารณะ ม.4 บ้านในช่อง

4.นายบำรุง  ดวงแก้ว ประชาชนผู้ได้รับการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมผู้มีจิตสาธารณะ ม.8 บ้านหูเชี่ยว

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564    อ่าน 11 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**