กิจกรรม : โครงการค่ายพุทธบุตรปี 60
รายละเอียด :
    

 โครงการค่ายพุทธบุตร โดย รร.ชัยบุรีพิทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ระหง่าวันที่ 14-16 มิถุนายน ณ วัดสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยยา เป็นเวลา 2 คืน 3วัน เพื่อให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนเยาวชน โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ นำธรรมะ  นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560    อ่าน 429 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**