กิจกรรม : โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562
ยังไม่มีรูปภาพ
รายละเอียด :
    

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ดำเนินการตามแผนการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 - เดือนกันยายน 2562 โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ได้แก่ อบต.สองแพรก รพ.สต.สองแพรก รพ.ชัยบุรี และผู้นำชุมชนได้แก่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในการรณรงค์เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามแผนการที่กำหนดไว้ในโครงการ และยังมีการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ในบริเวณบ้าน ในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ในรัศมี 100 เมตรจากบริเวณบ้าน เพื่อยับยั้งและชะลอการแพร่กระจายของเชื้อไข้เลือดออกที่ส่งผ่านตัวยุงลายไปยังผู้ป่วยรายใหม่ นอกจากนี้ อสม.ยังดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายที่รร. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเปิดภาคเรียน 2 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียนอีกด้วย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562    อ่าน 185 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**