กิจกรรม : โครงการร้านค้าศูนย์บาท ประจำปี 2564 (กิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ไก่) รอบที่ 1

รายละเอียด :
    

โครงการร้านค้าศูนย์บาท(กิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ไก่) รอบที่ 1

         จากผลการประเมินโครงการร้านค้าศูนย์บาท ในรอบที่ 1 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมขยะแลกไข่ไก่ พบว่าประชาชนยังให้ความสำคัญและสนใจกับการเก็บขยะรีไซเคิลไว้ขาย แม้ราคาขยะรีไซเคิลในระยะหลังมานี้ตกต่ำลงไปมากเป็นเท่าตัว อีกทั้งรถรับซื้อของเก่าไม่ได้เข้าไปรับซื้อภายในหมู่บ้าน หรือนานๆครั้งจะเข้าไปรับซื้อ ประชาชนก็จะเก็บรวบรวมและแยกขยะรีไซเคิลเหล่านี้ไว้ โดยไม่ได้ทิ้งลงถังรวมไปกับขยะทั่วไป โดยจากสรุปปริมาณขยะรีไซเคิลจากทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ปรากฏว่าหมู่ที่ 6 บ้านปากช่อง มีปริมาณขยะที่นำมาเข้าร่วมกิจกรรมขยะแลกไข่มากที่สุดคือ 640.6 กิโลกรัม จากปริมาณขยะรีไซเคิลทั้งหมดที่นำมาเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 2023.6 กิโลกรัม สาเหตุมาจากการประชาสัมพันธ์ที่ดีและประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะ เพราะขยะรีไซเคิลเป็นสิ่งที่มีค่า หากทิ้งรวมไปกับขยะทั่วไป นอกจากจะสร้างความยุ่งยากและภาระหน้าที่ให้กับพนักงานประจำรถเก็บขนขยะแล้ว ยังเป็นการสูญเสียรายได้ไปส่วนหนึ่งด้วย

          ในส่วนของสรุปปริมาณขยะรีไซเคิลที่แยกแต่ละประเภท ปรากฏว่าขยะรีไซเคิลที่ประชาชนนำมาเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดคือขยะประเภทกระดาษ ปริมาณทั้งหมด 747.0 กิโลกรัม เนื่องจากขยะประเภทนี้เก็บได้ง่ายและมีราคาค่อนข้างดี รองลงมาคือขยะประเภทแก้วและพลาสติก ปริมาณ 705.7 และ 318.5 กิโลกรัมตามลำดับ


Poker Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2564    อ่าน 198 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**