กิจกรรม : กิจกรรมร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบรายละเอียด :
    

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. อบต.สองแพรก นำโดยนายกอบต.สองแพรก นายสำเริง อุณห์ไวทยะ ร่วมกับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จัดกิจกรรม ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ (Zero Tolerance) บริเวณหน้าสำนักงาน อบต. เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์และรณรงค์ต่อการการทุจริตคอร์รัปชั่น

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564    อ่าน 217 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**