ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัายสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2
  รายละเอียด : เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัายสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 71 คน