ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อบต.สองแพรก ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ 🗑📣
  รายละเอียด :
อบต.สองแพรก ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ 🗑📣
สนับสนุนให้พี่น้องประชาชน เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ ขยะชิ้นเล็กๆในมือเรา ก่อนจะทิ้ง ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อม ต่อโลก 🌎🌍🌏🌳🌻
เราสร้างเอง เราจัดการกับมันเอง
จึงจะได้ชื่อว่า เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างแท้จริงครับ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 316 คน