ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
  รายละเอียด :
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ขอประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 🐶🐱🐕🐩🦮🐈 โดยรายละเอียดกิจกรรมที่จัดมีดังนี้
1. 💉🐶🐱 กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมวที่ได้รับขึ้นทะเบียนในปี 2564 เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 20 เม.ย.64 - 30 เม.ย. 64 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
1.1 ให้นำบัตรประชาชนมาในวันมารับบริการฉีดวัคซีนด้วย
1.2 หากไม่สามารถนำสัตว์มาได้ และต้องการนำวัคซีนไปฉีดเอง ให้เตรียมกระติกพร้อมน้ำแข็งมาด้วย
2. 🔪🩺👨‍⚕️ กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมว ในวันที่ 6 พ.ค. 64 ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยได้รับโควต้าจากปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนไม่เกิน 70 ตัว
โดยข้อปฏิบัติก่อนนำสุนัขและแมวมาผ่าตัดทำหมันมีดังนี้
2.1 งดน้ำและอาหารสัตว์เลี้ยง อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนพามารับบริการ
2.2 สัตว์ต้องมีสุขภาพดี แข็งแรง
2.3 อายุสัตว์เลี้ยงที่สามารถนำมาทำหมันได้ ควรมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
2.4 ไม่ควรพาสัตว์ที่กำลังอยู่ในช่วงเป็นสัดมาผ่าตัดทำหมัน
2.5 สัตว์เลี้ยงที่มีลูกอ่อน ควรรอให้สัตว์หย่านมหรือลูกอายุ 2 เดือนขึ้นไป
2.6 ห้ามนำสัตว์ที่กำลังตั้งท้องมาทำหมัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน