ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
เรื่อง : ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.สองแพรก
  รายละเอียด : ประมวลจริยธรรมอบต.สองแพรก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 7088 คน