การจัดการความรู้
เรื่อง : การลา การได้รับเงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลาสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 551 คน