ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
เรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2552
  รายละเอียด : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2552 อบต.สองแพรก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 1437 คน