การประชุมสภา
เรื่อง : นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
  รายละเอียด :

 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 525 คน