การประชุมสภา
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 1
  รายละเอียด :

 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 1

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 517 คน