การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เรื่อง : กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  รายละเอียด :

 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Poly)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 508 คน