การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เรื่อง : ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  รายละเอียด :

 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมกิจกรรมประกาศนโยบายป้องกันการทุจริตต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 516 คน