การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เรื่อง : กิจกรรมเคารพธงชาติ
  รายละเอียด :

 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 507 คน