หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เรื่อง : ประกาศ ก มาตรฐานทั่วไปกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน