นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่อง : คำสั่งมอบหมายงานของปลัด อบต. ให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทน64
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน