ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลสองแพรก
  รายละเอียด : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 406 คน