ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร อบต.สองแพรก
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกเรื่อง ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น อบต.สองแพรก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 602 คน