ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกว่าด้วยประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น อบต.สองแพรก
  รายละเอียด : ระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก พ.ศ. 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 432 คน