ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภา เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2553
  รายละเอียด : ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกประจำปี 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 363 คน