ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ
  รายละเอียด :

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 358 คน