ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  รายละเอียด : ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ  2555
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 259 คน