ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรกสมัยสามัญปี 2555 สมัยท่ 2 ครั้งที่ 1
  รายละเอียด : เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรกสมัยสามัญปี 2555 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 210 คน