ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2556 สมัยที่ 1
  รายละเอียด :

ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่ 1

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 492 คน