ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก
  รายละเอียด :

นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่ 2 ครั้งท่ 2 วันท่ 14 มิ.ย 56 เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.สองแพรก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 504 คน