ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านหารยาง ตำบลสองแพรก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 94 คน