ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศแนวทางการช่วยเหลือประชาชนของอบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
18
08 พ.ค. 2561
2 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอตบ.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
16
08 พ.ค. 2561
3 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชน อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
13
08 พ.ค. 2561
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอบต. สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
14
24 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
หมู่ 1 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350 โทรศัพท์ 0-7736-7218
Copyright © 2007-2015 WWW.SONGPRAK.GO.TH : All Rights Reserved.