ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
371
30 เม.ย. 2563
2 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
354
24 เม.ย. 2563
3 ประกาศแนวทางการช่วยเหลือประชาชนของอบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
439
08 พ.ค. 2561
4 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชน อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
399
08 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1