นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
36
25 เม.ย. 2565
2 คำสั่งมอบหมายงานของกองช่าง 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 พ.ย. 2564
3 คำสั่งมอบหมายงานของกองคลัง 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 พ.ย. 2564
4 คำสั่งมอบหมายงานของปลัด อบต. ให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทน64 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
27 ก.ค. 2564
5 คำสั่งมอบหมายงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
07 ก.ค. 2564
6 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน64 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
07 ก.ค. 2564
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ กองช่าง 64
10
29 มิ.ย. 2564
8 กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 พ.ค. 2564
9 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 พ.ค. 2564
10 คู่มือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4