การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
25 เม.ย. 2565
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
773
10 ม.ค. 2564
3 เส้นทางความก้าวหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร
757
08 ก.ค. 2563
4 เส้นทางความก้าวหน้า2 ดาวน์โหลดเอกสาร
754
08 ก.ค. 2563
5 เส้นทางความก้าวหน้า3 ดาวน์โหลดเอกสาร
755
08 ก.ค. 2563
6 เส้นทางความก้าวหน้า4 ดาวน์โหลดเอกสาร
754
08 ก.ค. 2563
7 เส้นทางความก้าวหน้า5 ดาวน์โหลดเอกสาร
755
08 ก.ค. 2563
8 เส้นทางความก้าวหน้า6 ดาวน์โหลดเอกสาร
754
08 ก.ค. 2563
9 เส้นทางความก้าวหน้า7 ดาวน์โหลดเอกสาร
755
08 ก.ค. 2563
10 ประกาศกำหนดตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
755
08 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2