รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
27 ต.ค. 2564
2 รายงานการติดตามแผนพัฒนาบุคลากร63 ดาวน์โหลดเอกสาร
762
14 ธ.ค. 2563
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
759
30 ก.ย. 2563
4 รายงานผลการเข้ารับการอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
768
23 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1