การประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาและขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
524
07 ก.พ. 2565
2 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
04 ก.พ. 2565
3 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
27 ม.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาและขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยวิสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
523
07 ม.ค. 2565
5 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยวิสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
521
07 ม.ค. 2565
6 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาและขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยวิสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
523
21 ก.ย. 2564
7 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยวิสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
523
21 ก.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาและขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
520
19 ส.ค. 2564
9 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
526
18 ส.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาและขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
09 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4