การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
516
12 เม.ย. 2565
2 กิจกรรมเคารพธงชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
508
12 เม.ย. 2565
3 กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
509
12 เม.ย. 2565
4 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
508
18 มี.ค. 2565
5 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานครูร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
759
07 เม.ย. 2564
6 รับบริการไม่สะดวก ติดต่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
752
11 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1