ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบฟอร์มเอกสารร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
8291
04 พ.ค. 2552
2 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
5915
18 มี.ค. 2552
3 ประกาศ การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการให้บริการสาธารณะของ อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
1229
14 ม.ค. 2552
4 ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
848
30 ธ.ค. 2551
5 ประกาศ อบต.สองแพรก เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
720
16 ธ.ค. 2551
6 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
958
12 ธ.ค. 2551
7 ประกาศปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
471
28 ต.ค. 2551
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
552
22 ก.ย. 2551
9 มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1642
01 มี.ค. 2551
10 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
671
28 ธ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
หมู่ 1 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350 โทรศัพท์ 0-7736-7218
Copyright © 2007-2015 WWW.SONGPRAK.GO.TH : All Rights Reserved.