ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบฟอร์มเอกสารร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
8874
04 พ.ค. 2552
2 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
6513
18 มี.ค. 2552
3 ประกาศ การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการให้บริการสาธารณะของ อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
1739
14 ม.ค. 2552
4 ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1383
30 ธ.ค. 2551
5 ประกาศ อบต.สองแพรก เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
1244
16 ธ.ค. 2551
6 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
1487
12 ธ.ค. 2551
7 ประกาศปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
843
28 ต.ค. 2551
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
929
22 ก.ย. 2551
9 มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
2016
01 มี.ค. 2551
10 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
1056
28 ธ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : 1