ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
29 ส.ค. 2561
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหกเครื่องถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
51
23 ส.ค. 2561
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
23 ส.ค. 2561
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
21 ส.ค. 2561
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดาวน์โหลดเอกสาร
66
16 ส.ค. 2561
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๔๙๑๐ สฏ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
16 ส.ค. 2561
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฐานสำหรับวางเครื่องเรือ และทำหางเทเลอร์ สำหรับติดท้ายรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนเลขที่ กง ๕๙๑ สุราษฎร์ธานี สำหรับลากเรือในกรณีเกิดอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
52
15 ส.ค. 2561
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดาวน์โหลดเอกสาร
47
15 ส.ค. 2561
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
09 ส.ค. 2561
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
08 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64