ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งตก หมู่ที่ 9) ดาวน์โหลดเอกสาร
293
08 เม.ย. 2564
22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
328
05 เม.ย. 2564
23 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมาก หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
30 มี.ค. 2564
24 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กซอยริมสระ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
30 มี.ค. 2564
25 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อ PVC ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
10 มี.ค. 2564
26 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
288
25 ก.พ. 2564
27 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านย่านยูง) ดาวน์โหลดเอกสาร
287
18 ก.พ. 2564
28 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในช่อง หมู่ที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
291
16 ก.พ. 2564
29 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหนือ หมู่ที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
302
16 ก.พ. 2564
30 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
1171
02 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  3 |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68