ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
25 ก.พ. 2564
2 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านย่านยูง) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
18 ก.พ. 2564
3 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในช่อง หมู่ที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
16 ก.พ. 2564
4 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหนือ หมู่ที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
16 ก.พ. 2564
5 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
887
02 ก.พ. 2564
6 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมาก หมู่ที่ 8) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 ก.พ. 2564
7 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนาใหม่3 หมู่ที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 ก.พ. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในงานกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
15 ม.ค. 2564
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ม.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหูเชี่ยว หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
08 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65