ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
18 มี.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำป้านปากบาง หมู่ที่ 5 บ้านหารยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
526
18 มี.ค. 2565
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
534
04 มี.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.130-38 สายหินลูกช้าง-ควนยาว หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
01 พ.ย. 2564
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
621
08 ต.ค. 2564
6 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ดาวน์โหลดเอกสาร
626
08 ต.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.แยกทางหลวง 4037-บ้านหมาก หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
629
15 ก.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยควนศรี หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
636
15 ก.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายต้นเคียน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
626
15 ก.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบางกรวด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
624
15 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68