ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
855
22 ก.ค. 2562
92 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
882
09 ก.ค. 2562
93 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
958
28 มิ.ย. 2562
94 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
880
25 มิ.ย. 2562
95 รายงานผลความสำรวจแบบสอบถามความพีงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
886
25 มิ.ย. 2562
96 รายงานผลการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
887
25 มิ.ย. 2562
97 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร 2561-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
886
25 มิ.ย. 2562
98 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2561-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
875
25 มิ.ย. 2562
99 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
871
25 มิ.ย. 2562
100 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
881
24 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42