ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
22 ก.ค. 2562
62 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
09 ก.ค. 2562
63 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
28 มิ.ย. 2562
64 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
25 มิ.ย. 2562
65 รายงานผลความสำรวจแบบสอบถามความพีงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
25 มิ.ย. 2562
66 รายงานผลการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
25 มิ.ย. 2562
67 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร 2561-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
25 มิ.ย. 2562
68 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2561-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
25 มิ.ย. 2562
69 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
25 มิ.ย. 2562
70 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
86
24 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39