ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 กำหนดสมัยประชุมประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
12 ก.พ. 2561
82 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก (สมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 ก.พ. 2561
83 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการโครงการร้านค้าศูนย์บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
34
25 ม.ค. 2561
84 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
24 ม.ค. 2561
85 ให้ผู้วางมัดจำรังวัดไปติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีและที่เหลือคืน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
23 ม.ค. 2561
86 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากช่อง-หินลูกช้าง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
23 ม.ค. 2561
87 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรวงงานจำพวกที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
19 ม.ค. 2561
88 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
11 ม.ค. 2561
89 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุก่อสร้าง (หินผุ) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
10 ม.ค. 2561
90 คู่มือรับน้ำท่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
56
07 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33