ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 การรณรงค์ใช้กระดาษอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
38
08 ก.ค. 2563
42 ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
398
30 มิ.ย. 2563
43 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
402
12 มิ.ย. 2563
44 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
446
29 พ.ค. 2563
45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
414
28 พ.ค. 2563
46 นัดประชุมสภาอบต.สองแพรกสมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
15 พ.ค. 2563
47 เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัายสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
01 พ.ค. 2563
48 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
439
20 เม.ย. 2563
49 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
456
13 เม.ย. 2563
50 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
378
13 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41