ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2556 สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
31 ก.ค. 2556
202 รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
438
28 มิ.ย. 2556
203 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
217
11 มิ.ย. 2556
204 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
14 พ.ค. 2556
205 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชาคมหมู่บ้านสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
519
29 เม.ย. 2556
206 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
360
25 เม.ย. 2556
207 ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
20 ก.พ. 2556
208 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2556 สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
21 ม.ค. 2556
209 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
10 ม.ค. 2556
210 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
463
09 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38