ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศรับสมัครรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
265
22 ต.ค. 2557
132 ประกาศการกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
13 ต.ค. 2557
133 ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
10 ต.ค. 2557
134 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2557 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
06 ส.ค. 2557
135 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2557 สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
25 ก.ค. 2557
136 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2557 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
09 มิ.ย. 2557
137 เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2557 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
26 พ.ค. 2557
138 กำหนดสมัยประชุมปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
13 ก.พ. 2557
139 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการกประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
185
13 ก.พ. 2557
140 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
13 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33