ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกอบต. สมาชิกสภาอบต. สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
413
31 ก.ค. 2552
292 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
22 ก.ค. 2552
293 ขอเชิญร่วมงานการแข่งขันกรีฑานักเรียน- ประชาชน ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
03 ก.ค. 2552
294 ขอเชิญร่วมแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
01 ก.ค. 2552
295 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
412
01 ก.ค. 2552
296 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๓-๒๕๕๕) ดาวน์โหลดเอกสาร
298
30 มิ.ย. 2552
297 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยที่ 2/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
23 มิ.ย. 2552
298 โครงการชุมชนพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
363
16 มิ.ย. 2552
299 รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
306
16 มิ.ย. 2552
300 ขอเชิญร่วมงานประเพณีชักพระบก สรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ วันปากปีปากเดือน
416
20 เม.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33