ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2556 สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
31 ก.ค. 2556
192 รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
418
28 มิ.ย. 2556
193 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
193
11 มิ.ย. 2556
194 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
14 พ.ค. 2556
195 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชาคมหมู่บ้านสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
499
29 เม.ย. 2556
196 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
340
25 เม.ย. 2556
197 ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
20 ก.พ. 2556
198 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2556 สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
21 ม.ค. 2556
199 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
10 ม.ค. 2556
200 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
440
09 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37