ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศกำหนดวันรับฟังคำชี้แจงการขอจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
295
15 ธ.ค. 2552
312 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
310
11 ธ.ค. 2552
313 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
301
04 ธ.ค. 2552
314 รับขึ้นทะเบียนผู้พิการประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
30 พ.ย. 2552
315 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
16 พ.ย. 2552
316 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
482
11 พ.ย. 2552
317 ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
29 ต.ค. 2552
318 ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2552 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
318
13 ต.ค. 2552
319 เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
303
13 ต.ค. 2552
320 ประกาศ อบต.สองแพรก รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรอบใหม่เดือนสิงหาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
17 ส.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37