ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
22 ก.พ. 2564
12 ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
23
16 ก.พ. 2564
13 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
39
09 ก.พ. 2564
14 อบต.สองแพรก ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ 🗑📣 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 ก.พ. 2564
15 📣องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ขอประชาสัมพันธ์ เพลง "3อาร์สา" ดาวน์โหลดเอกสาร
50
03 ก.พ. 2564
16 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
01 ก.พ. 2564
17 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
44
25 ม.ค. 2564
18 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสี่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
24 ธ.ค. 2563
19 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 87-022 สายบ้างต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3- เขตหมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
24 ธ.ค. 2563
20 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
21 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39