ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกเรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
652
29 พ.ย. 2564
12 ประกาศกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
611
18 ต.ค. 2564
13 ประกาศกฏเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
611
18 ต.ค. 2564
14 รายงานผลการลดใช้พลังงาน ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
616
15 ต.ค. 2564
15 ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
630
11 ต.ค. 2564
16 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.สองแพรก เรื่องให้มมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก (ส.ถ.1/1) ดาวน์โหลดเอกสาร
631
06 ต.ค. 2564
17 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.สองแพรก เรื่องให้มมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก (ผ.ถ.1/1) ดาวน์โหลดเอกสาร
635
06 ต.ค. 2564
18 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่าง ส.ค.-ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
673
25 ส.ค. 2564
19 ประกาศ รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
661
06 ส.ค. 2564
20 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
612
02 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42