ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
09 ต.ค. 2562
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
89
08 ต.ค. 2562
13 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
09 ก.ย. 2562
14 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
09 ก.ค. 2562
15 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
28 มิ.ย. 2562
16 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
25 มิ.ย. 2562
17 รายงานผลความสำรวจแบบสอบถามความพีงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
25 มิ.ย. 2562
18 รายงานผลการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
25 มิ.ย. 2562
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร 2561-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
25 มิ.ย. 2562
20 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2561-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
25 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33